Com a pares ens angoixa veure als nostres fills tristos, frustats o perduts. És difícil quan no trobem el mapa que ens indiqui com ajudar-ho a sortir. Un psicòleg no és aquell que simplement escolta. El que més ens apassiona és ajudar-vos a trobar el camí per recuperar la felicitat dels vostres fills i l’estabilitat familiar. Perquè …

Què és més important que tornar a recuperar una tarda gaudint amb el teu fill?

El nostre objectiu

 • Acompanyar als pares al llarg de les diferents etapes del seu fill.
 • Millorar la comprensió de les etapes de desenvolupament dels seus fills. ( Ex. Adolescència, pors, oposicionisme).
 • Intervenir donant estratègies i recursos eficaços per reduir els conflictes familiars.
 • Ajudar a crear un vincle sa amb els seus fills.

Nens i adolescents

 • Problemes de conducta, de relació amb els altres, …
 • Trastorns Psíquics.
 • Dificultats en el desenvolupament maduratiu.
 • Dificultats d’identitat.
 • Assessorament familiar.
 • Reeducacions.

Adults

 • Depressió i altres trastorns de l’estat d’ànim.
 • Problemes d’ansietat.
 • Dificultats i/o crisi en la relació familiar.
 • Problemes laborals, estrès psicològic.
 • Dificultats per afrontar els canvis del cicle vital (Menopausa, Vellesa…).
 • Dificultats en les relacions socials i/o de relació amb els demés.
 • Addicions.
 • Trastorns alimentaris.