Què és?

És una especialització de la Logopèdia que tracta els trastorns del llenguatge, la parla i la disfàgia que presenten els pacients que han patit un dany cerebral (neurològic), ja sigui per un traumatisme, per un ictus o per una malaltia neurodegenerativa.

Quines patologies avaluem i tractem?

És un trastorn a conseqüència d’una lesió a les parts del cervell responsables del llenguatge, i pot causar problemes amb qualsevol o totes les següents destreses: la expressió, la comprensió, la lectura i/o l’escriptura.

Trastorn específic de l’adquisició i elaboració del llenguatge.

Pèrdua o debilitament de les facultats mentals, generalment greus i progressiu, degut a la edat o a una malaltia, que es caracteritza per alteracions de la memòria i la raó i trastorns en la conducta.

Incapacitat d’executar voluntàriament i d’una manera apropiada certs moviments o de reconèixer objectes i el seu ús, que no està relacionada amb cap paràlisi ni amb alteracions sensorials o psíquiques.

logopedia_d