Què és el Diagnòstic?

El Diagnòstic és el procediment pel qual s’identifica un retard, un trastorn, una malaltia, un síndrome o qualsevol condició de salut – malaltia.

libreta_diagnosticprecoc

Com es detecta?

Les famílies són les primeres en donar-se conta de que alguna cosa «no va bé» en el desenvolupament del seus fills, en nombrosos trastorns, les sospites familiars s’inicien abans dels dos anys de vida. Aquest fet és un dels principals punts de suport per a la identificació i diagnòstic precoç.

Generalment aquestes sospites i preocupacions sobre el neurodesenvolupament del seu fill son obertament comentats als equips mèdics i psicopedagògics (mestres, cuidadors, …) buscant respostes als perquès d’aquestes alteracions.

Qué podem aportar?

Per això, l’equip de Neurologopedes, Psicòlegs i Neuropsicòlegs del Gabinet Belén Novoa, treballem per millorar la detecció precoç i així reduir els períodes en els que els nens amb qualsevol alteració o trastorn del desenvolupament en general per que siguin detectats i puguin començar a rebre una intervenció especialitzada lo més aviat possible.

Una bona avaluació és el principi d’una intervenció eficaç.